درخواست اصلاح

سال

از دانشنامه ویکیدا

سال یک واحد زمانی است که شامل 12 ماه یا 365 روز است.

تصویری نمادین از کره زمین و دیگر سیارات منظومه شمسی در حال گردش به دور خورشید. که هر دور گردش معادل یک سال است.
تصویری نمادین از کره زمین و دیگر سیارات منظومه شمسی در حال گردش به دور خورشید. که هر دور گردش معادل یک سال است.

هر بار گردش کره زمین به دور خورشید یک سال به طول می‌انجامد.

واژه سال همچنین برای نامیدن طول زمان گردش دیگر سیاره‌ها و کرات به دور خورشید نیز استفاده می‌شود.

بر اساس تعریف عامه در زمین، هر دوازده ماه را یک سال می‌گویند. این 12 ماه در گاه‌شماری شمسی و میلادی برابر با 365 روز است. اما در گاه‌شماری قمری حدود 10 روز کمتر است. از این رو سال قمری را سال شرعی نیز می‌گویند.

هر چهارسال یک‌بار، تعدادروزهای سال شمسی و میلادی، 366 روز می‌شود که در این حال، سال را سال کبیسه می‌نامند.

انواع سال

سال اعتدالی

به معنی فاصله زمانی میان دو عبور متوالی کره زمین از نقطه اعتدال بهاری است. زمان سال اعتدالی بر اساس رخدادهای نجومی ممکن است تغییر یابد. سال اعتدالی مبنای تحویل سال جدید در گاه‌شماری شمسی است. بر این اساس هر سال اعتدالی به طور متوسط ۳۶۵ روز و ۵ ساعت و ۴۸ دقیقه است.

سال تقویمی

سال تقویمی به مدت زمان طی شده بین دو تاریخ مشابه است. به عنوان مثلا از 8 اردیبهشت تا 8 اردیبهشت سال بعد. این فاصله به طور معمول 365 روز است و در سال‌های کبیسه 366 روز خواهد بود.

سال قمری

سال قمری یا سال شرعی معادل 12 ماه است که تعداد روز هر ماه بر اساس رویت هلال ماه بین 29 تا 31 روز متغیر است. مدت زمان سال قمری ۳۵۴ روز در سال عادی و ۳۵۵ شبانه روز در سال کبیسه است.

سال نجومی

سال نجومی براساس چرخش زمین به دور خورشید، در مسیری که نسبت به یک ستاره ثابت قرار دارد، تعیین می‌شود. مدت زمان سال نجومی ۳۶۵ روز و ۶ ساعت و ۹ دقیقه است که ۲۰ دقیقه از سال اعتدالی بلندتر است.