درخواست اصلاح

قرآن

از دانشنامه ویکیدا

قرآن کتاب مقدس دین اسلام است. کلام خدا و کتاب آسمانی مسلمانان است که به وسیله جبرئیل به حضرت محمد(ص)، وحی شد. مسلمانان محتوا و الفاظ قرآن را نازل‌شده از سوی خداوند می‌دانند؛ همچنین معتقدند قرآن، معجزه و نشانه پیامبری حضرت محمد(ص) و آخرین کتاب آسمانی است. این کتاب بر معجزه‌بودن خود تأکید کرده و دلیل اعجازش را آن دانسته است که کسی نمی‌تواند مانندی برای آن بیاورد.

قرآن در نمایشگاه بین المللی قرآن
قرآن در نمایشگاه بین المللی قرآن

قران دارای 114 سوره و 6170 آیه است.