درخواست اصلاح

ماهی

از دانشنامه ویکیدا

ماهی، یک گروه گسترده از مهره‌داران آبزی هستند که جزو جانداران خون‌سرد هستند. بیشتر آن ها دارای آبشش هستند و برای زندگی نیاز به آب دارند. این جانداران دارای بدنی دوکی شکل و پوست آن ها معمولا پوشیده از فلس است. در کل، این جانداران از نظر شکل، اندازه، رنگ، غذایی که مصرف می کنند و رفتارهایی که دارند، متفاوت هستند.

تصویری از یک دلقک ماهی
تصویری از یک دلقک ماهی

در ساختار بدنی آن ها ستون فقرات، آبشش و باله وجود دارد و برای حرکت با از باله های خود استفاده میکنند به این صورت که برای حرکت رو به جلو از باله دُمی و برای دور زدن و چرخیدن از باله های سینه ای و کناری استفاده می‌کنند.

بدن دوکی شدن ماهیها سبب می شود که در هنگام حرکت حداقل اصطکاک را با آب داشته باشند.

انواع ماهی ها

در یک تقسیم بندی ماهیان به سه دسته ی زیر تقسیم می شوند:

ماهیان استخوانی بزرگترین گروه از ماهیان دریایی هستند که اسکلت استخوانی داشته دارای آرواره ( گاهی با دندان بر روی آرواره)، سرپوشش های آبششی بوده و نیز اکثرا پوست بدن آنها از فلس پوشیده شده است.