درخواست اصلاح

مردم

از دانشنامه ویکیدا

مردم واژه‌ای است که به گروهی از انسان‌ها اتلاق می‌شود که با هم ارتباط دارند.

تصویر حضور مردم ایران در رای‌گیری انتخابات ریاست جمهوری
تصویر حضور مردم ایران در رای‌گیری انتخابات ریاست جمهوری

از نظر واژه و لغت مردم هم‌معنی و مترادف انسان، آدم و... محسوب می‌شود اما در معنای امروزی و محاوره‌ای آن به یک جمع اشاره با پیوندهای مشترک اشاره دارد. به عنوان مثال مردم یک شهر، در شهر محل زندگی با هم پیوند دارند.

به همین صورت می‌توان به مردم یک محله، مردم یک کشور و... اشاره کرد.

واژه‌شناسی

مردم به معنی آدم، آدمی، آدمیزاد، انس، انسان، بشر، توده، خلق، عوام، ملت، ناس، نفوس، آدمیان، انسان ها، نژاد، اهالی، شهروند، تبعه، افراد و... است.

متضاد این واژه: جن، پری

مترادف این واژه: هالی، شهروند، تبعه، افراد، بیگانگان، غریبه‌ها

معادل انگلیسی واژه مردم: people، men، humankind، populace، man، anthropo، commonwealth و...

بر اساس لغت نامه دهخدا

مردم: [ م َ دُ ] ( اِ )آدمی. انس. انسان. آدمیزاده. شخص. بشر

براساس فرهنگ فارسی

مردم: آدمی، انسان

بیشتربصورت جمع استعمال می‌شود

جمع: مردمان جمع

معنی دیگر: مردمک چشم

اسم

  1. انسان، بشر، آدمی:
  2. انسان مهذب
  3. مردمک یا مردمک چشم

بر اساس فرهنگ عمید

مردم: جمع انسان = انسان‌ها، آدمیان.

کسانی که در یک مکان اقامت دارند، ساکنان جایی.

انسان‌هایی که دارای ویژگی یا ویژگی‌های مشترکی هستند.

در معنای زیست‌شناسی به معنی مردمک چشم