درخواست اصلاح

پستانداران

از دانشنامه ویکیدا

پستانداران رده‌ای از جانوران مهره‌دار هستند که با غدهٔ پستان جنس ماده که برای تولید شیر جهت تغذیهٔ نوزاد تولید می‌کند شناخته می‌شوند. مو یا خز و خون گرم بودنشان مشخص می شوند.

یوزپلنگ ایرانی یکی از پستانداران در خطر انقراض ایران
یوزپلنگ ایرانی یکی از پستانداران در خطر انقراض ایران

در میان انواع جانواران پستانداران، پیشرفته‌ترین مهره‌داران هستند. اعضای آن‌ها در بیشتر زیست‌بوم‌های جهان، چیره بوده و نقش اساسی در زنجیره‌های غذایی دارند. اگرچه پستانداران از جهت گوناگونی و فراوانی، بسیار کمتر از دیگر جانواران و حتی مهره‌داران همچون پرندگان و ماهیان هستند؛ ولی به دلیل پیچیدگی دستگاه‌های بدن، و به‌ویژه دستگاه عصبی و مغز، بزرگتر و پیشرفته‌تر بوده و نیز حیاتی در بسیاری از زیست‌بوم‌ها دارند. پستانداران معمولاً دارای دندان‌های متنوعی هستند که درون حفره دندانی، جای می‌گیرد و از ویژگی‌های اصلی آنها موی بدن بوده و غدد شیری دارند.