درخواست اصلاح

هنر

از دانشنامه ویکیدا
(تغییرمسیر از هنری)

هنر فرایندی است که در آن، یک معنا یا احساس یا فرم در قالبی زیبا و با در نظر گرفتن اصول زیبایی شناسی بیان شده است و در بر عواطف و احساسات مخاطبان آن فرایند نیز اثر می گذارد.

معمولا آثار هنری در مواردی مانند استفاده از تخیل ، بیان احساسات ، نمایش عواطف و چند معنایی بودن وجه اشتراک دارند. گاهی برای این پدیده مرزبندی‌هایی مانند هنرهای زیبا و کاربردی در نظر گرفته می شود.

هنر، یک فعّالیت انسانی است و مقصدش انتقال عالی ترین و بهترین احساساتی است که انسان ها بدانها دست یافته اند (لئو تولستوی)

واژه شناسی

ریشه واژه «هنر» از واژه سونره در زبان سانسکریت به معنی انسان وارسته برگرفته شده است.

انواع

هنر به انواع گوناگونی دسته بندی می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: